huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Hương giang thu vịnh

Hương giang thu vịnh

(phỏng điệu Ca trù)
落 霞 與 孤 鶩 齊 飛
秋 水 共 長 天 一 色
Lạc hà dữ cô vụ tề phi
Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc
Cảnh Hương giang khen ai khéo đặt
Chốn thị thành ngoảnh mặt thấy thiên thai
Sớm Văn Lâu nắng nhạt sương mai
Chiều Bảng Lãng mù giăng bến cũ
Gà Long Thọ ngóng tiếng chuông Thiên Mụ
Ngược Kim Long thuyền đỗ bến Tuần
Xuôi Trường Tiền, Vĩ Dạ, Bao Vinh
Suốt một dải nước trời man mác.
Lâu đài điện các, gác phượng lầu son,
Đã xa rồi. Thành cổ rêu phong
Còn ở lại, giữa dòng xanh ngăn ngắt
香 江 一 片 月
今 古 許 多 愁
Hương giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu
Học người xưa: thơ túi, rượu bầu
Họp bạn cũ khề khà đôi chén
Thuyền du khách ngọn lan vừa bén
Ánh lập lòe như tỉnh như mơ
Hương giang chảy mãi dòng thơ.

Huế. Noel 2005

(Visited 27 times, 1 visits today)