huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: July 2015

Nhớ mẹ

Xưa nghe mẹ kể:
Thủy Vân quê ngoại
Tôn Nữ gót đương [1]
Tuổi thơ thiếu thốn
Ở lẫn dân thường.
Thủy Biều quê nội
Thanh trà bay hương
Theo hệ Quốc Chúa
Ngọc diệp không thường [2].
Hôm nay:
Một phút sơ xẩy
Nên chuyện bi thương
Dẫu rằng đã thọ
Tứ đại đồng đường.
Ôi thôi !
Dạ Lê chợ vắng [3]
Gót đã ngừng đương
Thủy Biều tắt nắng
Tây cảnh xa đường.


[1] Gót đương: đương cót, đan cót
[2] GS Tôn Thất Hanh nguyên Khoa trưởng (Hiệu trưởng) Đại học Sư Phạm và Đại Học Khoa học, đại diện Nguyễn Phước tộc ở Huế, là em con chú của mẹ tôi. Cả bên ngoại của mẹ tôi cũng dòng Tôn Thất, có phủ thờ Tôn Thất Thuyết ở Vân Thê, Thủy Thanh.
[3] Dạ Lê tức là Thủy Vân, còn gọi Dạ Lê Gót.