huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: April 2017

Cài đặt font chữ Nôm+Thái+Chăm cho Facebook trên trình duyệt Firefox

FB (Facebook) không cho quản lý font chữ mà cái này do trình duyệt quản lý.
Khi chưa cài đặt font chữ phù hợp thì các chữ Nôm, Thái, Chăm hiển thị thành những ô vuông như sau :

Khi đã cài
…đặt font chữ Nôm+Thái+Chăm thì Firefox sẽ hiển thị như sau:

 

Để cài đặt font chữ Nôm+Thái+Chăm trên Firefox :

1. Tải file : http://fanzung.com/fonts/hannom.ttf

2. Mở file ttf vừa tải về và nhấn vào nút cài đặt ở hàng trên cùng để windows tự động cài font.
***
Tên font này là “Han-Nom”.
***
3. Sau đó vào cấu hình (Setting) của Firefox, chọn mục “tùy chọn” (Option) chuyển tới đoạn “Nội dung” (Content) và đặt font chữ mặc định từ Time New Roman về Han-Nom như hai hình dưới:

—-

Đối với trình duyệt Chrome và Internet Explorer (IE) tham khảo cách cài đặt font chữ ở đây:

https://www.techwalla.com/articles/how-to-change-a-font-on-facebook

 Có thể chỉ cần thay thế Phông chữ Sans-serif từ Arial sang Han-Nom cũng được.

Happy Champa New Year !


ꨀꨶꨮꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꨥ

wơn thun birơw

***
ꨀꨶꨮꩆ : wơn
(đg) cv on – mừng . ꨯꨣꨱꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Rauk wơn : đón mừng ; ꨀꨶꨮꩆ ꨆꨩ ꨯꨡꩍ ꨯꨡꨱꩀ ꨀꨗꩀ – wơn ka’ bboh bbauk anưk: mừng vì thấy mặt con; ꨔꨭꩃ ꨆꨩ ꨰꨄ ꨋꩇ ꨡꨮꩃ ꨨꨭꨩ ꨕꨨꨵꩀ ꨝꨳꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Thơu ka’ ai ngap bbơng hu’, dahlak bi`ak wơn: Biết anh làm ăn được, tôi rất mừng

***
ꨔꨭꩆ thun
(d) năm. ꨔꨭꩆ ꨗꨧꩀ ꨀꨰꨧꩍ – Thun nưsak asaih: năm ngọ; ꨯꨣꨱꩀ ꨅꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꩃ – Rauk on thun birơu: đón mừng năm mới

***
ꨝꨪꨣꨭꨥ birơw
(t) cv barơw – mới. ꨧꩃ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Sang birơw: nhà mới; ꨀꨥ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Aw birơw: áo mới