Monthly Archives: June 2016

Bàn phím chữ Chăm VN

Cover art
Bàn phím chữ Chăm VN
Download

 

Tính năng mới:

Bổ sung 10 ký tự số (0,1,2…9) của văn tự Chăm vào bàn phím số.