huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: September 2015

Ô KHÂU TỬU HỘI CA

Ô KHÂU TỬU HỘI CA

Ất Mùi tháng tám
Tiết cận thu phân.

Trỗi hơi sắt buổi lạc hà cô lộ
Ngân tiếng vàng màu thu thủy trường thiên.
Thuyền du ca lộng gió hái trăng ghềnh
Hội ngất ngưởng ôm đàn tìm bến cũ.
Đằng giao khởi phụng, thuận dòng Đằng Các nối thơ
Cựu quán lều gianh, mường tượng Hồng Đô họa phú.
Bửu cầm khai điệu, núi Châu Ê đã vọng tiếng Tiêu Tương
Bèo nước tương phùng, câu Lưu Thủy thêm hương bầu trọc tửu.
Đồi Thiên An chiều rải nắng vàng
Khe Châu Chữ cá giương vây đỏ.
Trời thu lồng lộng, mắt nhìn nhạn trận nam phi
Gió mát hiu hiu, tai lắng Chung Kỳ tri ngộ.
Đàn thi nhất xướng, cảm tri vũ trụ vô cùng
Tửu hữu hòa ca, tương thức nhân sinh hữu số.

Sáo ngân truyền Tửu Lệnh Tây Trù
Đàn xứng tặng Tiêu Tương Cầm Thủ.
Xích Bích giáo hoành,
Ô Khâu chén đổ.

Ca từ nối bút chàng Vương

(Kiểu Phú, phỏng theo điệu Ca trù….)

(11/09/2015)

====

Bài này lấy ý từ bài Đằng Vương Các Tự của Vương Bột nên đã ghi rõ là “nối bút chàng Vương”

1. Lạc hà-cô lộ : Ráng tà-cò lẻ, nguyên là cô vụ (vịt trời) người viết cố tình sửa là lộ (cò) cho gần gũi với người Việt
2.Thu thủy trường thiên: Nước biếc trời xanh
3. Đằng Các: tức Đằng Vương Các (đề nghị tìm hiểu trên google).
4. Hồng Đô: Bài Đằng Vương Các Tự mở đầu là :
Nam Xương cố quận, Hồng Đô tân phủ.
Tinh phân dực chẩn, địa tiếp hoành lô …
5. Tai lắng Chung Kỳ tri ngộ: Truyện Kiều có câu Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.
6. Xích Bích giáo hoành: Tích Tào Tháo “Hoành sóc phú thi” trước trận Xích Bích, có câu:
Nguyệt minh tinh hy
Ô thước nam phi
Nhiễu thụ tam táp
Vô chi khả y …