huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: August 2015

Đèn Vu Lan

https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11889429_1037718222908055_2711506112914122868_n.jpg?oh=002d93f69d32e93a43171e375124ad64&oe=56786354

Ảnh: Đèn Vu Lan thả trên sông Hương

 

Đèn Vu Lan bóng soi Hương Giang thủy
Tự hỏi lòng chữ hiếu vẹn tròn chưa ?
Chiêu hồn văn lụy dấu buổi chiều mưa

Ai có hiểu vì sao lòng mẹ xót ?

Đèn Vu lan bóng trăng soi đáy nước
Nặng ân nào bằng cúc dục cù lao?
Tu Di sơn dặm nhiễu kể dường bao
Lời Phật thuyết từ ân không trả đặng.

 

28/8/2015
(Rằm tháng 7, Lễ Vu Lan)
Ghi chú:
Phật Thuyết tức “Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh”, có câu rằng:

“繞 須 彌 山 經 百 千 劫 。 。 。 不 能 報 父 母 深 恩”

(nhiễu Tu Di sơn kinh bách thiên kiếp …  bất năng báo phụ mẫu thâm ân)

—-

Năm ngoái có làm cho sư Hải Phước 1 câu đối cúng lăng thân sinh của sư, không ngờ năm nay lại dùng cho mình được:
淨土 別 慈 親 永 逝 經 開 般 若
墳 陵 安 壽 福 回 恩 偈 頌 彌 陀
Tịnh thổ (độ) biệt từ thân, vĩnh thệ kinh khai Bát Nhã
Phần lăng an thọ phúc, hồi ân kệ tụng Di Đà