huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: July 2011

Xướng họa với bác Khúc Thần

fanzung:
Tặng các bác trên thread này một bài thơ chữ Hán của tại hạ đọc cho vui, bài này tại hạ cũng phải đi nhờ một người bạn dịch, hì hì :-)  smiling smiley

 • 登福緣寶塔感作
  夏日到天姥
  僧迎寶塔前
  開塔邀將往
  好期遇福緣
  步步徐登進
  層層果證圓
  幽掩壁苔色
  真如佛像禪
  七層遙望遠
  玄幻帶江天

Đăng Phước Duyên bảo tháp cảm tác
Hạ nhật đáo Thiên Mụ
Tăng nghênh bảo tháp tiền
Khai tháp yêu tương vãng
Hảo kì ngộ Phước Duyên
Bộ bộ từ đăng tiến
Tằng tằng quả chứng viên
U yểm bích đài sắc
Chân như phật tượng thiền
Thất tằng dao vọng viễn
Huyền ảo đới giang thiên

Continue reading