Uncategorized

Về Font chữ Nôm-Thái-Chăm Unicode trên Iphone, Ipad

 

Khoản font chữ Unocode thì Apple hỗ trợ tốt hơn các nhà sản xuất dùng nền tảng Android !

Người viết không nhớ rõ lắm nhưng từ phiên bản IOS 7.0 (ra đời cùng với Iphone 5, Ipad 4, Ipad Air1 … ) đã hỗ trợ font chữ Nôm Unicode.
Còn chữ Thái & Chăm Unicode thì hỗ trợ từ khoảng phiên bản 8 hay 9 gì đó….

Đây là hình chụp màn hình trên Iphone 5s chạy IOS 10.2, chữ Thái & Chăm đều hiển thị đầy đủ.

 

Nhận xét về tự dạng font chữ Thái của IOS là kiểu font của nhóm SIL Taidam (http://sil.org), còn font chữ Chăm giống kiểu font Cham_Arial của nhóm HueCIT.

Tóm lại người dùng Iphone, Ipad không phải cài đặt font chi cả, chỉ cần nâng cấp phiên bản hệ điều hành IOS . 

 

Happy Champa New Year !


ꨀꨶꨮꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꨥ

wơn thun birơw

***
ꨀꨶꨮꩆ : wơn
(đg) cv on – mừng . ꨯꨣꨱꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Rauk wơn : đón mừng ; ꨀꨶꨮꩆ ꨆꨩ ꨯꨡꩍ ꨯꨡꨱꩀ ꨀꨗꩀ – wơn ka’ bboh bbauk anưk: mừng vì thấy mặt con; ꨔꨭꩃ ꨆꨩ ꨰꨄ ꨋꩇ ꨡꨮꩃ ꨨꨭꨩ ꨕꨨꨵꩀ ꨝꨳꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Thơu ka’ ai ngap bbơng hu’, dahlak bi`ak wơn: Biết anh làm ăn được, tôi rất mừng

***
ꨔꨭꩆ thun
(d) năm. ꨔꨭꩆ ꨗꨧꩀ ꨀꨰꨧꩍ – Thun nưsak asaih: năm ngọ; ꨯꨣꨱꩀ ꨅꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꩃ – Rauk on thun birơu: đón mừng năm mới

***
ꨝꨪꨣꨭꨥ birơw
(t) cv barơw – mới. ꨧꩃ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Sang birơw: nhà mới; ꨀꨥ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Aw birơw: áo mới

 

Ô khâu tửu hội ngày 30/04/2014

Được dịp nghỉ lễ dài nên kỳ tửu hội này anh em Ô Khâu thi xã tương đối đông đủ.

Tạm đăng lên 1 bài cho khỏi mang tiếng “thi xã”

NHỚ “TIẾNG THU” CỦA LƯU TRỌNG LƯ

Bóng núi chiều quê vắng bóng nai
Vẫn nghe ngơ ngác thu vàng phai
Đàn ai cất tiếng lưu ly nhịp
Ru khúc tình cô dạ thượng đài.

(Hoàng Phước Quý sáng tác,  xã trưởng mỗ Fanzung sửa)

Bổ sung thêm vài hình ảnh:

Đàn ai cất tiếng lưu ly nhịp:

 

Tôm suối:

 

Ếch đồi, còn sống nhăn nhé: