huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Monthly Archives: June 2014

Tửu du Phú Mậu ngẫu tác

 

Ghé chơi Phú Mậu:


Phú Mậu đồng xanh nổi bãi gò
Mộ cồn ao trũng ngó lô xô
Mênh mang gió thổi con diều giấy
Chếch mác sông trôi một cánh đò
Đường vắng tung tăng vài trẻ nít
Xóm đơn lúp xúp mấy nhà cô
Đồng liêu tụ họp đoàn ba bảy
Rượu tứ trà tam mãi một trò.

20/06/2014

 

Soát lại thì đúng niêm luật Đường thi, cũng hơi bất ngờ, vì tại hạ vốn chủ trương làm thơ không gò bó niêm luật … he he :)

Phú Mậu tiếp liền với Nam Phổ Tây là làng quê tại hạ, địa hình cũng giống nhau, đường về Phú Mậu phải đi ngang Nam Phổ, nên coi như đã có vài vần về quê hương luôn, mà đổi Phú Mậu thành Nam Phổ cũng vẫn hợp niêm :)

 

 

Đi công tác tới Quảng Ngãi ứng tác

茶 江 一 帶 幾 洲 沙

天 筆 批 雲 印 振 河

舊 跡 曾 聞 人 物 地

今 天 幸 對 起 辭 歌

居 楨 士 娓 詩 曾 考

叔 抗 辭 章 思 又 查

可 惜 里 山 終 未 到

心 求 海 島 定 洋 波

Công tác quá Quảng Ngãi ứng tác

Trà giang nhất đới kỷ châu sa

Thiên bút phê vân ấn chấn hà

Cựu tích tằng văn nhân vật địa

Kim thiên hạnh đối khởi từ ca

Cư Trinh Sãi Vãi thi tằng khảo

Thúc Kháng từ chương tứ hựu tra

Khả tích Lý Sơn chung vị đáo

Tâm cầu hải đảo định dương ba

…Ga Quảng Ngãi 9g 14/06/2014

Nhân dịp vào Quảng Ngãi triển khai phần mềm điều tra khảo sát trẻ em …

Hình ảnh: 茶 江 一 帶 幾 洲 沙<br /><br /> 天 筆 批 雲 印 振 河<br /><br /> 舊 跡 曾 聞 人 物 地<br /><br /> 今 天  幸 對 起 辭 歌<br /><br /> 居 楨 士 娓 詩 曾 考<br /><br /> 叔 抗 辭 章 思 又 查<br /><br /> 可 惜 里 山 終 未 到<br /><br /> 心 求 海 島 定 洋 波 </p><br /> <p>Quá Quảng Ngãi cảm tác<br /><br /> Trà giang nhất đới kỷ châu sa<br /><br /> Thiên bút phê vân ấn chấn hà<br /><br /> Cựu tích tằng văn nhân vật địa<br /><br /> Kim thiên hạnh đối khởi từ ca<br /><br /> Cư Trinh Sãi Vãi thi tằng khảo<br /><br /> Thúc Kháng từ chương tứ hựu tra<br /><br /> Khả tích Lý Sơn chung vị đáo<br /><br /> Tâm cầu hải đảo định dương ba ...</p><br /> <p>Ga Quảng Ngãi 9g 14/06/2014</p><br /> <p>Nhân dịp vào Quảng Ngãi triển khai phần mềm điều tra khảo sát trẻ em ...