Gặp mặt lớp Lý K1 ở Nha Trang tối 29/06/2013

 

Bạn Thứ :

Tình cờ hạt bụi gặp nhau

Hạt bay hạt đậu bể dâu vô thường

Dũng:

Mái đầu đã nhuốm thu sương

Bể dâu chìm nổi vô thường gặp nhau

 

(Visited 3 times, 1 visits today)