huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

挽 武 元 甲 大 將

 

不 愧 奇 名 武 元 甲

經 文 略 武 武 勳 功

奠 邊 動 地 轟 雷 令

河 内 驚 天 火 箭 紅

一 統 萬 全 功 已 蓋

換 袍 解 甲 世 應 空

環 球 磊 落 名 留 史

壽 百 餘 年 日 月 同

 

Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bất quý kỳ danh Võ Nguyên Giáp
Kinh văn lược võ, võ huân công
Điện Biên động địa oanh lôi lệnh
Hà Nội kinh thiên hỏa tiễn hồng
Nhất  thống vạn toàn công dĩ cái
Hoán bào giải giáp thế ưng không
Hoàn cầu lỗi lạc danh lưu sử
Thọ bách dư niên nhật nguyệt đồng.

Tạm dịch:

Chẳng hổ tên kỳ: Võ Nguyên Giáp
Trải văn tới võ, võ nên công
Điện Biên rung đất mìn vang lệnh
Hà Nội rực trời tên lửa hồng
Thống nhất vẹn toàn công đứng trước
Thay bào cởi giáp nhẹ như không
Hoàn cầu lỗi lạc tên ghi sử
Thọ quá trăm năm tiếng chẳng cùng.

 

===
Ghi chú:
– Tên cụ Võ Nguyên Giáp nghĩa là võ đứng đầu bảng
– Oanh lôi lệnh: ý nhắc đến tiếng bộc phá trên đồi A1 làm hiệu lệnh tổng tiến công trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
– Hỏa tiễn hồng: chỉ trận Điện Biên Phủ trên không 12/1972. Sau này so với những trận không quân Mỹ oanh tạc Irắc, Nam Tư, Libya … như đi vào chỗ không người thì càng thấy rõ tầm vóc của chiến công này.
– Nhất  thống vạn toàn: thống nhất đất nước và giữ toàn vẹn lãnh thổ.

 

Huế, khuya 04/10/2013

(Visited 29 times, 1 visits today)