huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Về nền tảng M$.

Đặt vấn đề : Muốn ủng hộ Phần mềm tự do nguồn mở (FOSS) thì trước hết cần nghiên cứu kỹ đối thủ của nguồn mở là nguồn đóng,  mà Trùm Sò là chú Táo khuyết Apple và chú Biu M$, vậy nên tìm hiểu xem các chú ấy có cái gì hè ?  :-D
Đây là phần chú Biu M$

Only Microsoft brings you a complete set of innovative
platforms and technologies that help you shape the future.  Whether you develop
for mobile, desktop, or the cloud–you are always playing in a single universe
of devices and services. It’s time to go exploring.

Chỉ M$ mới mang đến cho bạn một bộ hoàn chỉnh các nền tảng sáng tạo và công nghệ, giúp bạn định hình tương lai. Cho dù bạn phát triển phần mềm cho điện thoại di động, máy tính để bàn, hoặc điện toán đám mây – bạn luôn được chơi trong một thế giới các thiết bị và dịch vụ thống nhất. Hãy để chút thời gian khám phá…

(Chú Biu gáy to ghê)


Featured platforms and toolsWindows logo

Windows
Reach more people on more devices in 200 markets worldwide.
Visit the Dev CenterWindows Phone logo

Windows Phone

Discover the fastest-growing mobile OS on the market.

Visit the Dev Center

 

Windows Azure logo

Windows Azure

Need a cloud-based backend for your app? We’ve got you covered.

Visit the Dev Center


Office logo

Office

Develop productivity apps in their native environment—locally or in the cloud.

Visit the Dev CenterXbox logo

Xbox

Imagine your game on more than 76 million consoles worldwide.

Visit the Dev Center

 

Visual Studio

Create a new breed of applications with these powerful tools.

Visit the Dev Center


Cloud and server


Windows Server logo

Windows Server

Discover the power and scalability of a Cloud OS.

Visit the Dev Center

 

SQL Server image

SQL Server

Turning big data into big insights begins here.

Visit the Dev Center


Windows Azure SQL logo

Windows Azure SQL Database

From backup to backend, cloud database applications are changing business.

Visit the Dev Center


BizTalk Server image

BizTalk Server

Extend your existing apps and connect cloud applications, mobile devices, and
external partners.

Visit the Dev Center


Business and enterprise


SharePoint logo

SharePoint

Apps that revolutionize work on the most popular collaboration platform in the
world. 

Visit the Dev CenterExchange logo

Exchange

146 billion e-mails are sent per day. How will you enable better communications?

Visit the Dev CenterLync logo

Lync

Tomorrow’s workplace is anywhere you are. Add your vision to the future.

Visit the Dev Center

 

Microsoft Dynamics logo

Dynamics

Resource planning is essential to companies and organizations. The only thing
missing is your idea.

Visit the Dev Center


More resources


Take a step:Success stories
See how easy it is to develop with Microsoft—and how it pays off.
Watch nowGet social

Connect with tech advisors. Get some perspective. Attend an event.

Jump inGet started

Kick off your project with Microsoft’s development tools. 

Download now
Serious fun

Ready to turn your game idea into reality?

Here’s your roadmap

Dev centers

 

 

Learning resources

Community

Support

Programs

(Visited 21 times, 1 visits today)