VỀ NGUỒN GỐC DÂN “BÁCH VIỆT”

Mạng Trung Quốc https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E8%B6%8A cho rằng dân Bách Việt cổ (gồm cả Lạc Việt) theo ngữ hệ Đồng-Tráng tức Thái-Kađai, một nhà nghiên cứu người Mỹ là Jerold A. Edmondson cũng nghiêng về giả thuyết này. Tuy nhiên tại hạ không rõ Edmondson sẽ giải thích ra sao về nguồn gốc ngữ âm của từ giang 江 trong tên sông Trường Giang, chú ý rằng lưu vực Trường Giang mới là vùng đất chính của dân Bách Việt cổ chứ không phải vùng núi Quảng Tây, Vân Nam của đám Thái-Kadai. Nhiều nhà ngôn ngữ học Âu Mỹ và TQ đã phục nguyên âm Thượng cổ Hán ngữ của chữ giang 江 là “Krong”, có thể tra cứu ở đây http://fanzung.com/?page_id=445 , và họ cho rằng Krong là từ chỉ sông có gốc từ các nhóm tộc Nam Á (Mon-Khmer), mà vùng Nam Á đến thời hiện tại vẫn còn bảo lưu, ví dụ Krong Pha là thị trấn Sông Pha ở Ninh Thuận.

Tiếng Việt “sông”, tiếng Mường “không” cũng gốc từ Krong.

Giả định người Thái-Kadai vốn là chủ nhân vùng lưu vực Trường Giang, thì sông Trường Giang đáng lý phải có tên là “Trường Nặm” chứ ? Nặm là từ chỉ sông trong các ngôn ngữ Choang, Tày, Thái !
Để giải thích mâu thuẫn này tại hạ cho rằng Thái-Kadai với Haplogroup chính O1 (M119) đúng từng là chủ nhân vùng Trường Giang hơn 1,5 vạn năm trước, nhưng khoảng 1 vạn năm trước đã bị lấn át bởi nhóm Nam Á, với Haplogroup chính là O2 (M95), mới thiên di đến sau.
Tham khảo bản đồ thiên tỉ của nhân loại do chính các trang mạng Tàu đưa ra thì cư dân lưu vực Trường Giang vốn từ lưu vực sông Hồng (Bắc VN) thiên di lên, gồm 2 đợt, đợt đầu 2-3 vạn năm trước, haplogroup là O1, đợt sau khoảng 1,5 vạn năm trước haplogroup là O2 :


(Bản đồ của Lý Huy ở Đại học Yale Hoa Kỳ, có lẽ khách quan hơn của Trung quốc đại lục)

Có thể tham khảo thêm tỉ lệ O1/O2=6.8/17.4 ở Hoa Nam (South China, tức vùng Nam Trường Giang) ở trang này: https://en.wikipedia.org/…/Y-DNA_haplogroups_by_populations…

Dòng số liệu của Karafet (2005) cho thấy cả O1(M119) và O2(M95) đều nhỏ so với O3(M122) là nhóm chính gốc Hán tộc (chiếm hơn 50%), nhưng xét tương đối với nhau thì O2 lớn gấp 2,5 lần O1, vậy mà các bác Tàu vẫn dám khẳng định lúc Hán tộc (O3) chưa xâm chiếm được vùng Hoa Nam thì nhóm Thái-Kadai O1 (M119) mới là nhóm chủ thể của vùng Hoa Nam, lờ tịt nhóm Nam Á O2 (M95) đi ?
…. khoa học ở đâu đây !?

Các nhà ngôn ngữ học VN cũng có giả thuyết cho rằng nhóm Việt-Mường vốn ở vùng núi khu 4 (Thanh Hóa-Nghệ An- Hà Tĩnh) tiến ra vùng đồng bằng bắc bộ khoảng 3500 năm trước, xâm lấn đất đai của nhóm Thái-Kadai và tiếp thu nghề nông từ nhóm Thái-Kadai.

Việc nhóm Việt Mường (Kinh) tiến ra vùng đồng bằng Bắc bộ chắc ít người phản bác, nhưng cần xem lại 2 giả thuyết về sự “xâm lược” và “học nghề nông”.

Về việc “học nghề nông” tại hạ đã viết 1 bài phân tích về ngôn ngữ để đặt vấn đề nghi vấn, xem http://fanzung.com/?p=826

Bây giờ bàn về thuyết “xâm lấn”:
3500 năm trước thì vùng đồng bằng Bắc bộ mới nổi lên trở lại sau hàng nghìn năm chìm dưới biển do đợt biển tiến Flanđri (đại hồng thủy) cực đại vào thời Holocen giữa, chứ hồi đó vùng này đâu phải là đất cũ nhiều đời của dân Thái-Kadai mà nói là “xâm lấn” ? Có thể dân Việt-Mường từ vùng Thanh-Nghệ phía Nam tiến ra cùng với dân Thái-Kadai từ miền núi phía bắc tiến xuống đồng bằng gần như đồng thời, và cùng phối hợp khai thác vùng đồng bằng mới mở ra, chứ cho rằng dân Việt Mường là bọn “xâm lấn” thì có lẽ là oan …
Thêm nữa, trung tâm nền văn hóa Trống đồng lại nằm ở Đông Sơn trên đất Thanh Hóa, nên bảo rằng dân Việt Mường vốn chỉ là lũ man di giỏi đánh nhau và đi xâm lược xem ra cũng không ổn :)

Giả định nhóm phía Bắc xuống chính là nhóm thị tộc Lạc Long Quân – Hùng Vương Vốn gốc ở vùng hồ Động Đình thì có thể cho rằng dòng Hùng Vương vốn thuộc nhóm Thái-Kadai, nhưng điều này cũng đáng ngờ, vì như đã nói ở phần trên, TQ cho rằng Bách Việt chính là Thái Ka Đai, mặc nhiên họ đã thừa nhận các đặc điểm văn hóa xã hội của Thái-Kadai và Bách Việt là một, chỉ có khả năng khác về tiếng nói, nhưng cũng ở phần trên tại hạ đã chỉ ra rằng tiếng nói của bọn dân vùng trung tâm đất Bách Việt là Trường giang lại phù hợp với Nam Á hơn là Thái-Kadai.

Ngoài ra các dấu tích ADN nhóm đơn bội M88 (là nhóm haplogroup đặc trưng của người Kinh) xuất hiện ở Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên … cho thấy dân Việt Mường cổ không chỉ tiến ra làm chủ đồng bằng bắc bộ, mà còn “xâm lấn” xa hơn về phía bắc, nên việc sử Việt nói địa giới Văn Lang gồm cả Lưỡng Quảng cũng có ít nhiều bằng chứng khoa học (ADN) đó chứ ? Theo tại hạ vấn đề này cần tìm hiểu thêm chứ không thể vội vàng mạt sát các sử gia Việt là bố láo được.

Bàn cho sát lý thì 4 ngàn năm trước giỏi lắm dân Việt-Mường cũng chỉ đạt đến mức tổ chức liên minh bộ lạc, chưa thể nói là quốc gia nên không thể bàn về “địa giới”, nhưng “khu vực ảnh hưởng văn hóa” thì có thể có ? TQ thời Nghiêu Thuấn cũng chỉ ở tầm liên minh bộ lạc mà sử Tàu nói địa giới đến tận Lĩnh Nam, Giao Chỉ gì đó mà !

 

(Visited 83 times, 1 visits today)