Happy Champa New Year !


ꨀꨶꨮꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꨥ

wơn thun birơw

***
ꨀꨶꨮꩆ : wơn
(đg) cv on – mừng . ꨯꨣꨱꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Rauk wơn : đón mừng ; ꨀꨶꨮꩆ ꨆꨩ ꨯꨡꩍ ꨯꨡꨱꩀ ꨀꨗꩀ – wơn ka’ bboh bbauk anưk: mừng vì thấy mặt con; ꨔꨭꩃ ꨆꨩ ꨰꨄ ꨋꩇ ꨡꨮꩃ ꨨꨭꨩ ꨕꨨꨵꩀ ꨝꨳꩀ ꨀꨶꨮꩆ – Thơu ka’ ai ngap bbơng hu’, dahlak bi`ak wơn: Biết anh làm ăn được, tôi rất mừng

***
ꨔꨭꩆ thun
(d) năm. ꨔꨭꩆ ꨗꨧꩀ ꨀꨰꨧꩍ – Thun nưsak asaih: năm ngọ; ꨯꨣꨱꩀ ꨅꩆ ꨔꨭꩆ ꨝꨪꨣꨭꩃ – Rauk on thun birơu: đón mừng năm mới

***
ꨝꨪꨣꨭꨥ birơw
(t) cv barơw – mới. ꨧꩃ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Sang birơw: nhà mới; ꨀꨥ ꨝꨪꨣꨭꨥ – Aw birơw: áo mới

 

(Visited 40 times, 1 visits today)