KHAI BÚT ĐẦU NĂM NHÂM THÌN

KHAI BÚT ĐẦU NĂM CON RỒNG:

Mèo lười đủng đỉnh mới đi qua.
Trống trải ba gian khỏi quét nhà.
Ngâm phú hàn nho thêm ý vị
Ngắm mưa cạn chén chẳng cầu hoa.
Đợi rồng gõ cửa hoài công cốc
Thật số cày mây bói chẳng ngoa.
Xơ mướp bên trong, ngoài giả sĩ.
Chếch mác vần thơ dõi nếp nhà.

(Visited 14 times, 1 visits today)