huge boobs pictures hd. 3gp desi glamcore perfect goddesses in oral.

https://eporner.monster destiny blonde has a sweet teen pussy.

Họa vần bác Khúc Thần

Bác Khúc Thần gởi: Về VN đã lâu, Tết đến rồi lại đến… Nhưng Miền Nam quê cũ vốn xa vời, nay vẫn còn xa vời…
Xin gửi các Bác đọc chơi:

無他

返 路 無 他 只 念 鄉

故 閭 餘 債 久 未 償

他 鄉 復 作 他 鄉 客

深 識 黃 梅 幾 度 忘

Vô tha

Phản lộ vô tha chỉ niệm hương
Cố lư dư trái, cửu vị thường
Tha hương phục tác tha hương khách
Thâm thức hoàng mai kỉ độ vương (vong)

30/01/2014
Lê Sơn Thanh

===

(PAD)

Tôi lại đi ngược đường với bác Khúc Thần, về Huế từ năm 1975 và ở lỳ cái xứ Huế thủ cựu đã 39 năm nay, muốn đi mà không được … he he.

有感

三 十 九 年 﨤 故 鄉

寒 儒 無 倩 又 無 償

故 郷 取 舊 故 鄉 事

春 滿 黃 花 例 不 忘

Hữu cảm
Tam thập cửu niên phản cố hương
Hàn nho vô trái hựu vô thường
Cố hương thủ cựu cố hương sự
Xuân mãn hoàng hoa lệ bất vong.
30/01/2014
PAD

 

 

(Visited 26 times, 1 visits today)